Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ผู้เข้าชม 73

ประเทศศรีลังกา มีศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นแหล่งความรู้ของผู้ต้องการศึกษาในเรื่องพระพุทธศาสนาและชาวศรีลังกาส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธ ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนและเสริมความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

เด็กหญิงอภัสรา แสนกล้า
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภูเมืองแคนดี้  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนในศรีลังกาและทั่วโลก เพราะเป็นที่ตั้งของวัดพระเขี้ยวแก้วซึ่งประดิษฐานพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของศรีลังกาและทุกปีในเดือนสิงหาคมจะมีพิธีกรรมยิ่งใหญ่สมโภชพระเขี้ยวแก้ว จะมีริ้วขบวนยาวเหยียดนำด้วยช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม คณะเราได้เดินขึ้นบันไดไปกราบพระเขี้ยวแก้วที่ประดิษฐานอยู่โดยมีโกศ 7 ชั้นหุ้มไว้ ซึ่งทุก 4 ปี จะมีการเปิดพระโกศเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยซึ่งปกติแล้วจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปกราบนมัสการใกล้ชิดขนาดนี้

เด็กหญิงรัตนาวดี ทองนาค
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีเมือง Galle ประกาศเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก บ้านเรือนของประชาชนเป็นบ้านเก่าสมัยที่ศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของชาวดัช เมือง Galle เป็นเมืองท่าที่สำคัญในการเดินเรือ มีป้อมปราการป้องกันบ้านเรือนจากลมพายุจากมหาสมุทรและภัยจากสึนามิ สิ่งที่ประทับใจที่มีต่อเมือง Galle ก็คือ ความสวยงามของการเป็นเมืองตากอากาศ เนื่องจากเมืองกอลล์มีชายหาดที่สวยงามและสะอาดตาไม่มีขยะให้เห็นตามชายหาด และน้ำทะเลเป็นสีฟ้า

เด็กหญิงธีรนุช จิตตะระ
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตรวัดศรีปรมนันทะราชมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง “จุฬาลงกรณ์ธรรมศาลา” และความประทับใจคือ ได้เห็นเยาวชนของศรีลังกานับถือศาสนาพุทธ และยึดมั่นศาสนาพุทธเหมือนคนไทย

เด็กหญิงวรรณวิสา ล้ำเลิศ
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรีวัดคงคาราม  ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนั้น ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายมีพิพิธภัณฑ์แสดงของโบราณที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และยังมีพระพุทธรูปที่เล็กที่สุดในโลกด้วย

เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์อ่อง
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์วัดปทุตตมาราม วัดไทยในกรุงโคลัมโบ มีวิหารพระพุทธไสยาสน์ หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรัตนเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดนี้ด้วย

เด็กชายศิวัช บุญมี
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดวัดกัลณียา  มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เป็น 1 ใน 13 ต้นที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อนุราธปุระมีพุทธศาสนิกชนมารดน้ำบูชากันมิขาดสาย ภายในวิหารมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีผ้าม่านผ้าโปร่งบางกั้นพระประธานของโบสถ์ไว้อีกชั้นหนึ่ง ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม

เด็กชายบริภุต ดาราเย็น
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาครพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงโคลัมโบ มีการเก็บเรื่องเล่าต่าง ๆ ของศรีลังกาตั้งแต่อดีต และยังมีวัตถุ ของใช้ อาวุธต่าง ๆ ในสมัยนั้น เพื่อเก็บรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้พบเห็นเข้าใจความเป็นมาของสิ่งต่าง ๆ ว่าเรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะพวกเขาและเป็นการรักษาไว้เป็นอย่างดี

เด็กชายอนุชา บุญถิ่น
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางทะเล เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีทางทะเลแห่งชาติ โดยจัดแสดงผลงานการแสดงของสิ่งประดิษฐ์ทางทะเล ที่พบในการสำรวจใต้น้ำ ในพิพิธภัณฑ์มีแผนที่งานฝีมือทหารเรือเชือก เครื่องปั้นดินเผา แก้วเบียร์ รวมทั้งปืนใหญ่ และแบบจำลองเรือในทะเลนอกชายฝั่ง รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ถูกกู้คืนบางส่วน และอื่น ๆ อีกมากมาย บางชิ้นมีอายุเกือบแปดร้อยปีทีเดียว และยังมีพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางทะเลแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล มีป่าชายเลน มีพืชสมุนไพรที่อยู่ชายทะเลเพื่อช่วยในการแก้พิษแมลงพรุน และยังได้พบซากเต่าซึ่งเป็นเต่ายักษ์ที่พบในศรีลังกาคือเต่าทะเล

นางสาวนรินทร ใจไว
โรงเรียนคำบงพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์โรงงานผลิตชาซีลอน เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ สะอาด ผลิตชาส่งขายต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมการผลิตชาของโรงงาน และชิมชาที่ปรุงสำเร็จ มีรสหอมอร่อย ทุกคนที่ชิมก็ต้องติดใจทุกคนและยังซื้อเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี

เด็กหญิงธนรรชพรรณ คำทะเนตร
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

keyboard_arrow_up