Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้เข้าชม 196

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เด็กหญิงนภัสสร คนดี
โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหารท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้

เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลาอนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2494  ฐานของอนุสาวรีย์จารึกข้อความ 4 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ และยาวี ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้ากรุงสยาม ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้น เมืองสิงคโปร์เป็นแผ่นดินต่างประเทศครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินสยามได้เสด็จพระราชดำเนิน”

เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดอนุสาวรีย์เซอร์ แสตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Raffles Statue) รัฐบุรุษชาวอังกฤษ และรองผู้สำเร็จราชการบริษัทอินเดียตะวันออก (East India Company) มีบทบาทในการขยายอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในคาบสมุทรมลายู ในช่วงต้นคริสศตวรรษที่ 19 ได้รับยกย่องว่าเป็น ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์สมัยใหม่ บุกเบิกวางผังเมือง และพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือของภูมิภาคในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 อันนำความเจริญมาสู่สิงคโปร์ในปัจจุบัน

เด็กหญิงปาลินี คลังกลาง
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานีรูปปั้นเมอร์ไลอ้อน (Merlion) รูปปั้นที่มีหัวสิงโตและลำตัวเป็นปลา ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำชาติ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1971  ออกแบบและจัดทำโดยนายลิม นัง เส็ง (Lim Nang Seng) ประติมากรชาวสิงคโปร์ รูปปั้นมีความสูง 8.6 เมตร และหนัก 70 ตัน ลำตัวเป็นปลา สื่อความหมายถึง จุดเริ่มต้นของประเทศ จากหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า เทมาเส็ก ในภาษาชวาหมายถึง เมืองทะเล ส่วนหัวของรูปปั้นที่เป็นสิงโต หมายถึง สิงหะปุระ ชื่อเดิมของประเทศสิงคโปร์ ในภาษามาเลย์ หมายถึง เมืองสิงโต รูปปั้นเมอร์ไลอ้อนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพราะเชื่อว่าเป็นทิศที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

เด็กชายปราชญ์ อำพนธ์
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองGardens by the Bay สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ที่สร้างตามนโยบายสร้างสิงคโปร์ให้เป็น เมืองในสวน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ มีขนาด 1.01 ล้านตารางเมตร สร้างจากการถมทะเล  โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรูปโดม และเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอย ที่ปรับอุณหภูมิเพื่อสร้างความสมดุลและรักษาพันธุ์ไม้หลากหลายนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ภายในสวนยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์ Super Tree Grove ต้นไม้ที่สร้างด้วยโครงเหล็ก เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสวนแห่งนี้

เด็กหญิงรัดเกล้า สุริโย
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการJewel Changi Airport อาคารรูปโดม ออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก รูปแบบภายในเน้นการผสมผสานกับธรรมชาติ ให้เป็นโอเอซิสกลางเมือง จุดเด่นของ Jewel คือ น้ำตกในอาคาร หรือ HSBC Rain Vortex มีความสูงกว่า 40 เมตร พื้นที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้กว่า 2,000 ต้น มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเย็นสบาย ภายในอาคารยังมีศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร สวนสาธารณะ สวนสนุก และสถานที่พักผ่อน ฯลฯ

เด็กหญิงกุลณัฏฐา กาญจนศิริโรจน์
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายสิงคโปร์เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่มีการจัดการน้ำโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการควบคุมน้ำ ด้วยการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถป้องกันพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าน้ำทะเลได้ คือ มาริน่า บาร์ราจ (Marina Barrage) สวนลอยฟ้าที่มีสนามหญ้ากว้างขวาง พร้อมวิวสวยมุมสูง สามารถมองเห็นเมืองสิงคโปร์ ได้ทั้งเมือง 360 องศา ลมเย็นสบาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวสิงคโปร์ ที่มักจะพาครอบครัวมาพักผ่อน นั่งเล่นชมวิว และเล่นว่าวกันในวันหยุด

เด็กหญิงธัญจิรา แสนสุภา
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Museum of Singapore) พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิงคโปร์ จากหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ตั้งแต่ 700 ปีที่ผ่านมาสู่ยุคอาณานิคม การยึดครองโดยญี่ปุ่น การต่อสู้ภายหลังสงคราม และพัฒนาการมาสู่สังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเจริญในปัจจุบัน

เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีพิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ (ArtScience Museum) เป็นอาคารรูปทรงดอกบัว คล้ายนิ้วมือ 10 นิ้ว ออกแบบโดยสถาปนิกโมเช่ ซาฟดี (Moshe Safdie) จัดแสดงผลงานด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม นิทรรศการที่จัดจัดแสดง ได้แก่ (1) นิทรรศการ Future World: Where Art meets Science จัดแสดงงานศิลปะร่วมกับการใช้เทคโนโลยีแสง สี เสียงต่าง ๆ (2) นิทรรศการ Disney: Magic of Animation จัดแสดงพัฒนาการเทคโนโลยีการทำการ์ตูนของค่าย Walt Disney ตั้งแต่ภาพขาวดำจนถึงอนิเมชั่นในปัจจุบัน และ (3) นิทรรศการ 2219: Futures Imagined จัดแสดงพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสังคมสิงคโปร์ ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์พัฒนาการเทคโนโลยีในอนาคต

เด็กหญิงสิตางศุ์ ปราการวิวัฒน์
โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทราพิพิธภัณฑ์การเดินเรือสิงคโปร์ (Singapore Maritime Gallery) สร้างขึ้นโดย Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) หน่วยงานหลักในการควบคุมกำกับดูแลท่าเรือและการเดินเรือของสิงคโปร์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือ บทบาทการเดินเรือที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมทั้งจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเดินเรือจริง แบบจำลองเรือประเภทต่าง ๆ และเครื่องจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulator) โดยพวกเราได้ทดลองฝึกฝนการนำร่องเรือด้วย

เด็กหญิงนิภารัตน์ แซ่โง้ว
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีย่าน Chinatown เป็นย่านที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีเสน่ห์ มีศาสนสถานที่เก่าแก่ โดยพวกเราได้เข้าเยี่ยมชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมของวัดอยู่ในรูปแบบมันดาลา อันเป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณของพุทธมหายานและฮินดู ที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงของจักรวาล บริเวณนี้มีร้านขายยาแผนโบราณ ร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่นจำนวนมาก

เด็กหญิงพิมพ์กุล สิทธิเกรียงไกร
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรีร้าน Jumbo Seafood ร้านอาหารที่โด่งดังมากของสิงคโปร์ เป็นร้านที่ท่านอุปทูตจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเรา โดดเด่นในเรื่องของปูทะเล ที่นำเข้ามาจากศรีลังกา ปูมีตัวใหญ่มากและเนื้อปูมีรสชาติหวาน อาหารที่ผมประทับใจสุด ๆ ของผมคือ ปูจัมโบ้ผัดซอสพริก (Chili Crab) ปูสด ก้ามโต ราดซอส ทานคู่กับหมั่นโถวทอด และยังมี ปูผัดพริกไทยดำ กุ้งซอสไข่เค็ม กุ้งทอดซีเรียล  ผัดพรักบุ้งใส่กุ้ง ข้าวผัดกระเเทียมปลาเงิน ซุปข้าวโพดปู และของหวาน คือ มะม่วงสาคู  เป็นอาหารที่มีความหลากหลายรสสัมผัส ผมรู้สึกเหมือนฝันชื่นชอบมาก ๆ

เด็กชายภัทรวรรธน์ เติมวรรธนภัทร์
โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทราผมประทับใจในรสชาติอาหารที่ร้าน Song Fa Bak Kut Teh  ที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้จัดเลี้ยงพวกเรา ซึ่งเมนูที่ผมชอบมากที่สุดคือ กระดูกหมูตุ๋นบักกุดเต๋ (Pork Ribs Soup) กระดูกหมูถูกต้มจนนุ่ม น้ำซุปหอมเครื่องยาจีนที่เคี่ยวมาอย่างดี ทานคู่กับปาท่องโก๋ ที่อร่อยทอดใหม่ ๆ ร้อน ๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่น ๆ อีกคือ ขาหมูพะโล้  ฟองเต้าหู และผักคะน้าลวกราดน้ำมันหอย ที่กรอบและนุ่มแถมสีเขียวสด ผักกาดดองเค็ม ๆ และถั่วลิสงต้มพะโล้  อาหารทุกอย่างที่ร้านนี้อร่อยทุกอย่างและผมประทับใจเป็นอย่างมาก

เด็กชายธนกฤต โพธิ์นิ่มไทย
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามร้าน Boon Tong Kee ร้านข้าวมันไก่ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ที่มูลนิธิฯ พามาทาน โดยสาขาที่พวกเราได้ไปทาน คือ Whampao West ที่เปิดขายมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ไก่ของร้านนี้มีเนื้อที่หนานุ่ม มีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะรับประทานกับข้าวมันร้อน ๆ หอม ๆ เข้ากันเป็นอย่างดี อีกทั้งหนูยังได้เมนูอร่อย ๆ อีก เช่น เต้าหู้ทอด ผัดผักบุ้งน้ำพริกเผา และซุปกระเพาะปลาเนื้อปู หนูชื่นชอบอาหารร้านนี้ที่สุด

เด็กหญิงตองยี บัวบาน
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีร้าน DC Comics Super Heroes café เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของทุกคน เพราะร้านตกแต่งด้วยหุ่นยนต์และภาพการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ DC Comics ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แมน วันเดอร์วูแมน แบทแมน ฯลฯ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นสไตล์อเมริกัน มีอาหารให้เลือกทานมากมาย เช่น ปีกไก่สไปซี่ ทอดกรอบชุ่มซอสรสเผ็ด เฟรนช์ฟรายส์ซอสผงกระหรี่หมูหยอง Chicken Katsu Waffles ไก่ทอดเสิร์ฟพร้อมกับวาฟเฟิลจิ้มกับซอสหลากหลายรสชาติ เมนูที่ผมชื่นชอบมากที่สุด คือ Pizza Cheese พิซซ่าที่มีชีทรูปแบทแมนปะอยู่บนตัวพิซซ่า หอมชีสและชีสยืด ๆ รับประทานตอนร้อน ๆ อร่อยเป็นอย่างมาก พวกเราขอบคุณมูลนิธิฯ เป็นอย่างยิ่ง ๆ ๆ ๆ 

เด็กชายวิภู พรมใจ
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

keyboard_arrow_up